zagrożenia

zagrożenia

Kopalnia odkrywkowa Krobia – dlaczego zapoczątkowała liczne protesty lokalnych mieszkańców?

Polskie kopalnie są miejscami pracy dla naprawdę wielu górników, natomiast pozyskiwany w nich węgiel jest potrzebny Polakom, chociażby do ogrzewania ich domów. Złoża węgla, które są dostępne w kraju czekają na wydobycie, dlatego dosyć często powstają nowe kopalnie. Przykładem może być przykładowo kopalnia węgla brunatnego, jakiej powstanie jest w planach na terenie gminy Krobia. Niestety, te plany wywołały protest okolicznej ludności. Dlaczego?